[»Vybrat typ zobrazených písemností«]

Aktuálně zobrazené písemnosti:
 Všechny typy písemností
Vyvěšeno Jméno / popis Jednací číslo Dokumenty
23.10.2021 Zuzana Tomická  09.03.1981
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
032 EX 154/13 
23.10.2021 Miroslav Baláž  03.08.1973
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
032 EX 23/16 
23.10.2021 Danuše Světnická  24.05.1950
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
032 EX 277/10,032 EX 424/08 
23.10.2021 Lucie Frydryšková  06.05.1981
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
032 EX 93/21 
23.10.2021 Rostislav Bihári  29.10.1971
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
032 EX 866/10 
23.10.2021 Pavla Volková  14.04.1974
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
032 EX 202/18 
23.10.2021 Kateřina Kotlárová  19.02.1988
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
032 EX 122/21 
23.10.2021 Petr Rojek  09.07.1966
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
032 EX 275/13 
23.10.2021 Marek Krupa  09.09.1973
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
032 EX 361/09 
23.10.2021 Josef Šoka  03.11.1960
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
032 EX 89/19 
23.10.2021 Natálie Frydryšková  10.11.2000
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
032 EX 93/21 
23.10.2021 Marek Čajko  22.11.1973
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
032 EX 119/21 
22.10.2021 Joanna Kotlárová Danuta  01.10.1966
Výzva pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 2 o.s.ř.
032 EX 206/13,032 EX 383/13 
22.10.2021 Heřmanice Brenkus Petr
Výzva pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 2 o.s.ř.
032 EX 438/14 
22.10.2021 Josef Váňa  25.07.1997
Výzva pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 2 o.s.ř.
032 EX 117/21 
22.10.2021 Božena Boudová  30.12.1961
Výzva pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 2 o.s.ř.
032 EX 373/15 
21.10.2021 Hynek Burget  08.01.1976
Výzva pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 2 o.s.ř.
032 EX 158/10 
21.10.2021 Miroslav Lacek  16.01.1976
Výzva pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 2 o.s.ř.
032 EX 201/10 
21.10.2021 Libor Bartoš  06.05.1987
Výzva pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 2 o.s.ř.
032 EX 21/17 
21.10.2021 Jakub Olšanský  22.02.1990
Výzva pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 2 o.s.ř.
032 EX 129/21 
20.10.2021 Štefan Varga  22.01.1982
Výzva pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 2 o.s.ř.
032 EX 125/21 
19.10.2021 Eliška Bartůšková  19.08.1985
Výzva pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 2 o.s.ř.
032 EX 281/08,032 EX 274/10 
19.10.2021 Zaoralovou zastoupena matkou Janou  04.03.1974
Výzva pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 2 o.s.ř.
032 EX 232/12 
19.10.2021 Jiří Rohel  20.04.1971
Výzva pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 2 o.s.ř.
032 EX 232/12 
18.10.2021 Dana Nováková  30.06.1967
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
032 EX 705/04 
18.10.2021 Sylvie Chroboková  03.04.1985
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
032 EX 109/21 
18.10.2021 Kamila Doleží  16.09.1989
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
032 EX 461/14 
17.10.2021 Dana Musilová  18.10.1971
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
032 EX 35/10 
17.10.2021 Roman Musil  27.12.1968
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
032 EX 35/10 
17.10.2021 Jaroslav Szneider  03.12.1957
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
032 EX 171/10 
17.10.2021 Jakub Tomšík  18.06.1985
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
032 EX 247/11 
17.10.2021 Michal Bohatý  19.12.1974
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
032 EX 128/21 
17.10.2021 Jaroslav Demeter  22.09.1956
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
032 EX 97/21 
17.10.2021 Věra Rapušáková  02.01.1983
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
032 EX 107/21 
16.10.2021 Antonín Žédek  24.03.1975
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
032 EX 252/15 
16.10.2021 Petr Těžký  04.03.1974
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
032 EX 102/21 
15.10.2021 Roman Musil  27.12.1968
Výzva pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 2 o.s.ř.
032 EX 35/10 
15.10.2021 Jaroslav Šmehlík  07.03.1963
Výzva pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 2 o.s.ř.
032 EX 366/05 
15.10.2021 manž. Musilová Dana
Výzva pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 2 o.s.ř.
032 EX 35/10 
14.10.2021 Markéta Demlová  04.03.1978
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
032 EX 111/21 
14.10.2021 Kamil Havelka  08.05.1972
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
032 EX 105/21 
14.10.2021 Irena Vyhlídalová  25.06.1974
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
032 EX 139/06 
13.10.2021 Zuzana Tomická  09.03.1981
Výzva pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 2 o.s.ř.
032 EX 154/13 
13.10.2021 Miroslav Baláž  03.08.1973
Výzva pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 2 o.s.ř.
032 EX 23/16 
13.10.2021 Danuše Světnická  24.05.1950
Výzva pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 2 o.s.ř.
032 EX 277/10,032 EX 424/08 
13.10.2021 Lucie Frydryšková  06.05.1981
Výzva pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 2 o.s.ř.
032 EX 93/21 
13.10.2021 Rostislav Bihári  29.10.1971
Výzva pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 2 o.s.ř.
032 EX 866/10 
13.10.2021 Pavla Volková  14.04.1974
Výzva pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 2 o.s.ř.
032 EX 202/18 
13.10.2021 Kateřina Kotlárová  19.02.1988
Výzva pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 2 o.s.ř.
032 EX 122/21 
13.10.2021 Petr Rojek  09.07.1966
Výzva pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 2 o.s.ř.
032 EX 275/13 
13.10.2021 Marek Krupa  09.09.1973
Výzva pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 2 o.s.ř.
032 EX 361/09 
13.10.2021 Josef Šoka  03.11.1960
Výzva pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 2 o.s.ř.
032 EX 89/19 
13.10.2021 Natálie Frydryšková  10.11.2000
Výzva pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 2 o.s.ř.
032 EX 93/21 
13.10.2021 Marek Čajko  22.11.1973
Výzva pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 2 o.s.ř.
032 EX 119/21 
11.10.2021 Jan Veisman  30.11.1968
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
032 EX 764/13 
11.10.2021 Adéla Planková  07.05.1994
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
032 EX 104/21 
11.10.2021 Petra Šrubařová  16.01.1979
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
032 EX 205/14 
11.10.2021 Lukáš Krömer  16.05.1987
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
032 EX 267/14,032 EX 105/16 
10.10.2021 Jan Piškytl  19.04.1983
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
032 EX 178/20 
09.10.2021 Karel Strass  14.12.1983
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
032 EX 306/15 
09.10.2021 Barbora Kantorová  16.06.1986
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
032 EX 381/14 
09.10.2021 Lukáš Marek  18.06.1985
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
032 EX 651/10 
09.10.2021 Miroslav Kolbach  19.08.1955
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
032 EX 241/17 
08.10.2021 Dana Nováková  30.06.1967
Výzva pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 2 o.s.ř.
032 EX 705/04 
08.10.2021 Sylvie Chroboková  03.04.1985
Výzva pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 2 o.s.ř.
032 EX 109/21 
08.10.2021 Kamila Doleží  16.09.1989
Výzva pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 2 o.s.ř.
032 EX 461/14 
07.10.2021 Dana Musilová  18.10.1971
Výzva pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 2 o.s.ř.
032 EX 35/10 
07.10.2021 Roman Musil  27.12.1968
Výzva pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 2 o.s.ř.
032 EX 35/10 
07.10.2021 Jaroslav Szneider  03.12.1957
Výzva pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 2 o.s.ř.
032 EX 171/10 
07.10.2021 Jakub Tomšík  18.06.1985
Výzva pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 2 o.s.ř.
032 EX 247/11 
07.10.2021 Michal Bohatý  19.12.1974
Výzva pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 2 o.s.ř.
032 EX 128/21 
07.10.2021 Jaroslav Demeter  22.09.1956
Výzva pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 2 o.s.ř.
032 EX 97/21 
07.10.2021 Věra Rapušáková  02.01.1983
Výzva pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 2 o.s.ř.
032 EX 107/21 
06.10.2021 Antonín Žédek  24.03.1975
Výzva pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 2 o.s.ř.
032 EX 252/15 
06.10.2021 Petr Těžký  04.03.1974
Výzva pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 2 o.s.ř.
032 EX 102/21 
04.10.2021 Radim Stařinský  25.03.1985
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
032 EX 636/13 
04.10.2021 Miroslav Kocián  19.08.1964
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
032 EX 168/19 
04.10.2021 Markéta Demlová  04.03.1978
Výzva pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 2 o.s.ř.
032 EX 111/21 
04.10.2021 Kamil Havelka  08.05.1972
Výzva pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 2 o.s.ř.
032 EX 105/21 
04.10.2021 Irena Vyhlídalová  25.06.1974
Výzva pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 2 o.s.ř.
032 EX 139/06 
04.10.2021 Martin Strouhal  24.09.1961
Usnesení o příklepu
032 EX 440/09 
01.10.2021 Jan Veisman  30.11.1968
Výzva pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 2 o.s.ř.
032 EX 764/13 
01.10.2021 Adéla Planková  07.05.1994
Výzva pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 2 o.s.ř.
032 EX 104/21 
01.10.2021 Petra Šrubařová  16.01.1979
Výzva pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 2 o.s.ř.
032 EX 205/14 
01.10.2021 Lukáš Krömer  16.05.1987
Výzva pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 2 o.s.ř.
032 EX 267/14,032 EX 105/16 
30.09.2021 Jan Piškytl  19.04.1983
Výzva pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 2 o.s.ř.
032 EX 178/20 
29.09.2021 Karel Strass  14.12.1983
Výzva pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 2 o.s.ř.
032 EX 306/15 
29.09.2021 Barbora Kantorová  16.06.1986
Výzva pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 2 o.s.ř.
032 EX 381/14 
29.09.2021 Lukáš Marek  18.06.1985
Výzva pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 2 o.s.ř.
032 EX 651/10 
29.09.2021 Miroslav Kolbach  19.08.1955
Výzva pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 2 o.s.ř.
032 EX 241/17 
24.09.2021 Radim Stařinský  25.03.1985
Výzva pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 2 o.s.ř.
032 EX 636/13 
24.09.2021 Miroslav Kocián  19.08.1964
Výzva pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 2 o.s.ř.
032 EX 168/19 
23.09.2021 Martina Kučová
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
032 EX 436/09 
23.09.2021 Miroslav Kolbach  19.08.1955
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
032 EX 241/17 
23.09.2021 Monika zast. matkou Kazderová  22.05.1985
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
032 EX 148/19 
23.09.2021 Gabriela Konečná  17.04.1996
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
032 EX 49/21 
23.09.2021 Alena Bárdyová  15.08.1979
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
032 EX 10/09 
23.09.2021 Michal Martiník  30.08.1991
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
032 EX 241/17 
23.09.2021 Lukáš Marek  18.06.1985
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
032 EX 651/10 
Pro otevření PDF souboru musíte mít nainstalovaný Adobe Acrobat Reader na Vašem počítači.   Kliknutím na obrázek můžete stáhnout aktuální verzi z Adobe stránek.
 Dnes

Dnes 23. Října 2021, 19:51
aktuálně vyvěšeno99

Staženo z vývěsky
do archívu1122


Adresa

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD V OPAVĚ
JUDr. Aleš Chovanec
Soudní exekutor
Veleslavínova 371/19
746 01 Opava

hodiny

Pondělí:8:00 - 12:00
Středa:14:00 - 16:00

hodiny

Tel:
Mobil:+420 553 666 970
Fax:

ID datové schránky:865g8hy
E-mail:
podatelna@exekutoropava.cz
WWW:
http://www.exekutoropava.cz/

IČO:66236568
DIČ:CZ560821022


Příjem elektronických dat elektronickou podatelnou dle § 4, bodu 4 kancelářského řádu

Elektronická adresy elektronické podatelny

E-mailová adresa podatelny:
podatelna@exekutoropava.cz
Datová schránka:865g8hy

Datové formáty přijímaných dokumentů:
Dle vyhlášky č. 194/2009 Sb. a příslušných novel.

Maximální přijímaná velikost jedné elektronické zprávy:
10 MB

Způsob přijímání zpráv na technickém nosiči dat:
Příjem zpráv je možný na CD disku, DVD disku a USB disku.

 

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD OPAVA